"Yeni Fikir Müsabiqəsi"

Şərtlər

  • Kimlər müsabiqədə iştirak edə bilər? - yeni fikri ilə öz şirkətini qurmaq istəyənlər
  • İndiyə kimi YFM-də iştirak edərək BMU Technopark-dan dəstək alan layihələr YFM-2016 də iştirak edə bilməz.

Qiymətləndirmə Meyarları

  • İnnovasiya və teknoloji yenilik: Fikrin, ideyanın texnoloji-innovativ xüsusiyyətləri, faydaları və texnoloji baxımdan yeni və üstün cəhətləri.
  • Strategiya, bazar və rəqabət: Məhsul və xidmətin alıcıları, alma səbəbləri, hədəf bazarın xüsusiyyətləri, böyüklüyü və inkişaf potensialı, rəqibləri, qiymətləndirmə siyasəti.
  • Komanda çalışması  İdarəetmə: Qrupun bacarıq və təcrübələri, hər bir üzvün layihə içərisindəki rolu, layihə ilə əlaqəli hər cür əməkdaş çatışmazlıqları və bunların necə aradan qaldırılacağı.
  • Təqdimatın keyfiyyəti: Müsabiqə finala irəlilədikcə münsiflər daha çox təqdimatın keyfiyyətinə diqqət yetirəcəklər, aydın və yığcam, yazılı və şifahi.
  • Biznes plan