İdarə Heyəti

Prof. Vilayət Vəliyev

  
   

 

 Vəzifə:

 

 QUTechnopark İdarə Heyətinin Üzvü

 E-mail:

 waliyev@gmail.com

 URL:

 

 

Təyyar Mustafayev

 

 Vəzifə:

 

 QUTechnopark İdarə Heyətinin Üzvü

 E-mail:

 teyyarm@qu.edu.az

  URL:

 http://www.qu.edu.az/az/staff_directory/staff/teyyarm

 

Dosent Abzetdin Adamov

  

 

 Vəzifə:

 

 QUTechnopark İdarə Heyətinin Üzvü

 E-mail:

 aadamov@qu.edu.az

 URL:

 http://www.qu.edu.az/az/staff_directory/staff/aadamov

 

Dosent İsa Qasımov

  

 

 Vəzifə:

 

 QUTechnopark İdarə Heyətinin Üzvü

 E-mail:

 iqasimov@qu.edu.az

 URL:

 http://yenifikir.az/az/pages/CV-isa-44.html

 

Dosent Firudin Sultanov

  

 

 Vəzifə:

 

 QUTechnopark İdarə Heyətinin Üzvü

 E-mail:

 fsultanov@qu.edu.az

 URL:

 http://www.qu.edu.az/az/staff_directory/staff/fsultanov

 

Dosent Ceyhun Mahmudlu

  

 

 Vəzifə:

 

 QUTechnopark İdarə Heyətinin Üzvü

 E-mail:

 cmahmudov@qu.edu.az

 URL:

 http://www.qu.edu.az/az/staff_directory/staff/cmahmudlu

 

Dosent Babək Abbasov

  

 

 Vəzifə:

 

 QUTechnopark İdarə Heyətinin Üzvü

 E-mail:

 babbasov@qu.edu.az

 URL:

 http://www.qu.edu.az/az/staff_directory/staff/babbasov

 

Xəyyam Məsiyev

  

 

 Vəzifə:

 

 QUTechnopark İdarə Heyətinin Üzvü

 E-mail:

 xmesiyev@qu.edu.az

 URL:

 http://www.qu.edu.az/az/staff_directory/staff/xmesiyev