Əlaqə

 

Dos. İsa Qasımov 
QUTechnopark-ın direktoru

Telefon: +994 (12) 349-99-58
               +994 (12) 349-99-66/67 
E-poçt: iqasimov@qu.edu.az
URL:    http://www.qu.edu.az   http://www.qutechnopark.az   http://www.yenifikir.az
Ünvan: Qafqaz Universiteti, Xırdalan şəh., Həsən Əliyev küç., 120 AZ0101, Abşeron, Bakı, Azərbaycan

 

Zəfər Həsənov
Layihələrin İnkişafı və Texnologiyaların Transferi Departamentinin Direktoru

Telefon: +994 (12) 349-99-58
               +994 (12) 349-99-66/67 
E-poçt: zhasanov@qu.edu.az
URL:    http://www.qu.edu.az   http://www.qutechnopark.az   http://www.yenifikir.az

Ünvan:  Qafqaz Universiteti, Xırdalan şəh., Həsən Əliyev küç., 120 AZ0101, Abşeron, Bakı, Azərbaycan

 

Tengiz Ağakişiyev
QUTechnopark-ın mütəxəssisi

Telefon: +994 (12) 349-99-58
               +994 (12) 349-99-66/67  
E-poçt: tagakisiyev@qu.edu.az
URL:    http://www.qu.edu.az   http://www.qutechnopark.az   http://www.yenifikir.az

Ünvan:  Qafqaz Universiteti, Xırdalan şəh., Həsən Əliyev küç., 120 AZ0101, Abşeron, Bakı, Azərbaycan