Əlaqə

 

Dos. İsa Qasımov 
BMU Technopark müdir müavini

Telefon: +994 (12) 349-99-58
               +994 (12) 349-99-66/67 
E-poçt: iqasimov@beu.edu.az
URL:    http://www.beu.edu.az   http://www.qutechnopark.az   http://www.yenifikir.az
Ünvan: Bakı Mühəndislik Universiteti, Xırdalan şəh., Həsən Əliyev küç., 120 AZ0101, Abşeron, Bakı

 

Tengiz Ağakişiyev
BMU Technopark-ın mütəxəssisi

Telefon: +994 (12) 349-99-58
               +994 (12) 349-99-66/67  
E-poçt: tagakisiyev@beu.edu.az
URL:    http://www.beu.edu.az   http://www.qutechnopark.az   http://www.yenifikir.az

Ünvan:  Bakı mühəndislik Universiteti, Xırdalan şəh., Həsən Əliyev küç., 120 AZ0101, Abşeron, Bakı