Missiya

  • Elmi tədqiqatlar tətbiq olunaraq yüksək texnoloji əhəmiyyətli məhsulların istehsalı
  • Azərbaycanda iqtisadiyyatın, o cümlədən qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına dəstək vermək
  • İş dünyası ilə Universitetin professor-müəllim və tələbə heyəti arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi
  • Dünyada sürətlə inkişaf edən yüksək texnoloji yeniliklərin mənimsənilməsi və istehsalında iştirak etmək