Texnoparkın hədəfləri

  • Universitetlərin təhsil, tədris və araşdırma fəaliyyətlərini dəstəkləyərək daha səmərəli nəticələr əldə etmək,
  • Sənayenin rəqabət gücünü artırmaq,
  • Yüksək texnologiyalara əsaslanan regional və iqtisadi inkişafı sürətlənməsinə dəstək vermək.

Texnoparkların qurulmasının əsas məqsədi aşağıdakılardır

  • Yüksək texnologiyalara əsalanaraq inkişaf etdirilən sənaye sahələrinin gücləndirilməsi,
  • Yeni bölgələrdə sənayenin inkişafının dəstəklənməsi,
  • İnnovativ fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi,
  • Təhsil və daha təsirli elmi-texniki nəticələrə malik fəaliyyət sahələri ilə səmərəliliyin artırılması,
  • Beynəlxalq arenada rəqabət gücünün yüksəldilməsi.